Ukázka procesní vizualizace pekárenských pecí

Vizualizace řízení a monitorování pekárenských pecí byla provedena v rámci implementace řídícího systému pecí od firmy Cornfeil v ostravské pekárně.

Vizualizace sestavy dvou pecí o pěti etážích


Vizualizace se zobrazením průběhu řídícího programu. Na každé etáži běží samostatný program, který řídí tři ovládací prvky etáže. V horní části každé pece je časová osa.

Editor řídících programů


Editace řídícího programu pro jednotlivou etáž pece.